SHANGHAI GUANGLIN PET SUPPLIES CO.,LTD
---------------------------------------------------------------

Genaral Manager: Zhang Yanjun
Tel: 86-513-7206998/7207859 Fax: 86-513-7207998
Address: Dai Zhuang Town, Rugao City,Jiangsu Province
Postalcode: 226578

Tel:86-21-67627757/67627759 Fax:86-21-67627112

Address:Building 6,Tongli Road,Jiufu developing zone,Jiuting Town,Songjiang District,Shanghai, China

E-mail:Zhangyj@guanglin-pettoy.com

Angella@guanglin-pettoy.com
 


Welcome you!

 
 
 

Copyright © 2005 Shanghai Guanglin Pet Supplies C0.,LTD. All Rights Reserved
Designed By Sunny